Datum uitspraak: 12-07-2006
Nummer uitspraak: 06.034
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Collega wenst opmerking over weggepeste collega’s niet te specificeren noch in te trekken, niet-adequate klachtbehandeling rector; klacht ongegrond; voortgezet onderwijs.