Datum uitspraak: 24-11-2005
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Ouders in echtscheidingsprocedure: onzorgvuldig handelen directie, informatieverschaffing aan derden en verzuim veilig schoolklimaat te creëren; klacht gedeeltelijk gegrond; primair onderwijs.