Datum uitspraak: 19-12-2005
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Gezamenlijk ouderlijk gezag gescheiden ouders: inschrijving op school zonder toestemming van tweede ouder, informatieverstrekking aan de Raad voor Kinderbescherming, onjuiste en onvolledige informatieverstrekking door directeur aan ouder; klacht gedeeltelijk gegrond; primair onderwijs.