Datum uitspraak: 26-09-2005
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Onvoldoende klachtafhandeling cijfers schoolexamen en centraal examen; klacht kennelijk gegrond; voortgezet onderwijs.