Datum uitspraak: 26-10-2006
Nummer uitspraak: 06.039
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Contract met ouders betreffende fysiek straffen leerlingen, intimidatie, onterechte meldingen bij Jeugdzorg, schooldirecteur notuleert gesprek tussen gemachtigde en vertegenwoordiger schoolbestuur inzake klacht over de school, onduidelijkheid over de functie van lid schoolbestuur, niet onmiddellijk in behandeling nemen klacht; klacht gedeeltelijk gegrond; primair onderwijs.