Datum uitspraak: 09-02-2006
Nummer uitspraak: 05.154
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

LKC 06.005 De vader klaagt dat de intern begeleidster, ondanks zijn verbod, onjuiste informatie heeft verstrekt aan de GGD. Hij verlangt dat de afgegeven informatie wordt ingetrokken. LKC 05.154 Een vader klaagt erover:

  • dat aan hem ten onrechte een school- en een schoolpleinverbod is opgelegd. Dit maakt het hem onmogelijk om overleg te voeren met de leerkrachten van zijn kinderen.
  • dat de school onzorgvuldig met hem correspondeert en communiceert. Hierdoor is hij te laat op de hoogte van schooltijden en overlegdata. Hij stelt dat het faxnummer en emailadres van de school onjuist zijn.
  • dat er onbevoegd en ondermaats les wordt gegeven. Een gevolg daarvan was dat zijn dochter een ongeluk kreeg tijdens de gymles.
  • dat zijn kinderen op school worden geïndoctrineerd. Zo wordt de kerstman bewust afgebeeld als een moslim en vertelt de school dat Sinterklaas een Marokkaan is.
  • dat aan de GGD onjuiste informatie is verstrekt over hemzelf en zijn zoon. Hij verlangt intrekking van die informatie en schorsing van de medewerkster die die informatie verstrekte aan de GGD.