Datum uitspraak: 31-08-2006
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Een leerkracht klaagt erover dat de personeelsfunctionaris van het schoolbestuur en de directeur van de school onzorgvuldig hebben gehandeld door haar op basis van oneigenlijke argumenten onder druk te zetten om gedeeltelijk af te zien van reeds toegekende BAPO-rechten.
Zij klaagt er ook over dat de personeelsfunctionaris onvoldoende is ingegaan op de door haar geuite klachten tijdens gesprekken die zijn gevoerd aan het begin van het schooljaar 2005-2006.
Voorts klaagt de leerkracht erover dat de personeelsfunctionaris niet heeft gereageerd op het verzoek om haar totaal aan BAPO-rechten te berekenen.
De leerkracht klaagt er tenslotte over dat zij onjuist is voorgelicht over de bestaande regelgeving dan wel dat deze onjuist is toegepast door de personeelsfunctionaris en de directeur.

Trefwoorden: