Datum uitspraak: 14-02-2007
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Onveilige schoolomgeving, geen toezicht op naleving dyslexiebeleid, vooringenomenheid bij verzoek om herziening bevorderingsbesluit; klacht gedeeltelijk gegrond; voortgezet onderwijs.