Datum uitspraak: 09-04-2007
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Zorgleerlingen, dyslexie, onprofessioneel handelen locatieleidster en schoolbestuur, klachtbehandeling; klacht gedeeltelijk gegrond; primair onderwijs.