Datum uitspraak: 27-10-2008
Nummer uitspraak: Advies nr. 08.044
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Klacht over gebrekkige klachtafhandeling door directeur en algemeen directeur ingediend bij de onderwijsinspectie, anonieme klagers, communicatie, gespreksverslag; klacht gedeeltelijk gegrond; primair onderwijs.