Datum uitspraak: 27-03-2009
Nummer uitspraak: 104080
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De Commissie acht het onjuist dat de ex-partner van klager uit het leerlingdossier kopieën van e-mailverkeer tussen de schooldirecteur en klager heeft gekregen. Deze e-mails over het bijwonen van een ouderavond en een zwemles horen niet thuis in het leerlingdossier. De Commissie verwijst bij dit oordeel naar de brief die de staatssecretaris van OCW d.d. 19 februari 2009 over het leerlingdossier stuurde naar de tweede kamer. Deze e-mails zijn ook niet te beschouwen als 'verslagen van gesprekken met ouders'. Het betreft immers geen informatie over de leerling. Waar verweerder (schooldirecteur) bekend was met een aanhoudende conflictsituatie tussen beide ouders en de gevraagde informatie enkel betrekking had op klager, had verweerder er ernstig rekening mee dienen te houden dat de informatie die hij in kopie aan de ex-partner van klager verstrekte, door haar gebruikt kon worden tegen klager. Daarmee heeft verweerder onvoldoende de te bewaken neutrale houding van de school bij (echt)scheidingskwesties in acht genomen en is de klacht daarover gegrond.