Datum uitspraak: 19-12-2000
Nummer uitspraak: 00.087
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Geen of onvoldoende zorgdragen voor adequate begeleiding, onjuiste voorlichting over de mogelijkheid  tot uitschrijving zonder gelijktijdige inschrijving bij een andere school; klacht onderwijs.