Datum uitspraak: 14-01-2003
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Beroep tegen de mededeling van de werkgever dat de tijdelijke uitbreiding niet wordt verlengd.
Werkneemster heeft vanaf 1993 een aantal tijdelijke uitbreidingen van haar vaste dienstverband gehad, volgens de werkgever wegens werkzaamheden van specifieke aard, vervanging. Werkneemster stelt op grond van de CAO-HBO 1997-1998 voor haar volledige betrekkingsomvang in vaste dienst te zijn omdat zij steeds reguliere werkzaamheden heeft verricht.
De Commissie oordeelt dat aannemelijk is dat werkneemster in het studiejaar 1998-1999 geen specifieke werkzaamheden heeft verricht zodat zij op grond van de CAO-HBO 1997-1998 met ingang van 01-08-1998 voor haar volledig dienstverband in vaste dienst is.
Beroep gegrond.