Datum uitspraak: 26-04-2002
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Hoewel de bedrijfsarts van mening was dat appellante kon worden gereïntegreerd, heeft de werkgever niet meegewerkt aan reïntegratie-activiteiten omdat hij het functieongeschiktheidsadvies van USZO afwachtte. Een onderzoek naar herplaatsingmogelijkheden heeft niet plaatsgevonden omdat in het functieongeschiktheidsadvies stond aangegeven dat dit niet verplicht was. Nu de bedrijfsarts van mening was dat kon gereïntegreerd worden, acht de Commissie het in strijd met goed werkgeverschap dat de werkgever hervatting onmogelijk heeft gemaakt. De werkgever is gedurende het gehele dienstverband gehouden om de reïntegratie van de zieke werknemer te bevorderen. Blind varen op het advies van USZO acht de Commissie onaanvaardbaar omdat de werkgever goed bekend was met de bevindingen van de eigen bedrijfsarts.
Beroep gegrond.