Datum uitspraak: 23-04-2002
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Vader en zijn dochter, leerling van een ROC, klagen tegen de voorzitter van het College van bestuur, een directeur en een docent van een ROC, over de wijze waarop zij gehandeld hebben naar aanleiding van een incident waarbij de dochter en de docent betrokken waren. De Commissie is van oordeel dat de kwestie binnen korte termijn tussen partijen had kunnen zijn opgelost indien er over en weer op een goede wijze met alle betrokkenen was gecommuniceerd. Inschakeling van externe mediation had naar het oordeel van de Commissie de aangewezen weg geweest om te trachten een voor alle partijen bevredigende oplossing te bereiken. De Commissie beveelt het instellingsbestuur in een tussenadvies aan om een externe mediator aan te trekken teneinde door middel van mediation een bevredigende oplossing tussen partijen te bewerkstelligen en houdt de klacht in afwachting van het resultaat van het tussenadvies aan.