Datum uitspraak: 30-05-2002
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Klaagster is deelneemster van een ROC en klaagt erover dat haar mentrix tegen klaagster gezegd zou hebben dat zij gek is, en dat de directeur van haar opleiding tegen klaagster gezegd zou hebben dat zij gek en ziek is. Gelet op de tegengestelde versies van klaagster en verweersters en het gegeven dat van de gesprekken tussen partijen geen verslag is opgesteld en er ook geen onafhankelijke derde bij de gesprekken aanwezig was, is er naar het oordeel van de Commissie sprake van het ene woord tegen het andere woord en heeft de examencommissie aan wie de klacht reeds was voorgelegd, op juiste gronden kunnen concluderen dat terzake geen duidelijkheid meer te verkrijgen valt.
Klacht kennelijk ongegrond.

Trefwoorden: