Datum uitspraak: 20-03-2003
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer is assistent beheerder open leercentrum. De werkgever heeft de arbeidsovereenkomst beëindigd zonder inachtneming van een opzegtermijn en zelfs met terugwerkende kracht. Strijd met de CAO. Beroep reeds om die reden gegrond. Ten overvloede overweegt de Commissie dat niet is gebleken dat de gestelde feiten het ontslag kunnen dragen: werkgever heeft onvoldoende onderbouwd dat werknemer onbekwaam/ongeschikt zou zijn voor de vervulde functie.
Beroep gegrond.