Datum uitspraak: 09-05-2005
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De Commissie constateert dat voldaan is aan het vereiste van artikel 20 lid 6 BZA dat de werknemer reeds meer dan 2 jaar onafgebroken arbeidsongeschikt is en dat herstel voor de eigen functie van docent binnen 6 maanden na de voorgenomen ontslagdatum niet te verwachten is. Tevens oordeelt de Commissie dat de werkgever zich voldoende heeft ingespannen om de herplaatsingsmogelijkheden van werknemer te onderzoeken en dat er voor hem geen reële herplaatsingsmogelijkheden zijn. Een proefplaatsing van de werknemer bij een andere werkmaatschappij van het ROC kon wegens formatieve redenen niet worden omgezet in een definitieve herplaatsing van de werknemer. Ook een daarop volgende nieuwe opdracht bij het mobiliteitscentrum en inschakeling van een reïntegratiebureau hebben niet tot een passende functie geleid.
Beroep ongegrond.