Datum uitspraak: 25-10-2006
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werkgever kan bij de uitvoering van het ZAHBO, bij gebreke aan een door het UWV verstrekt functieongeschiktheidsadvies, zijn oordeel baseren op het reïntegratieverslag in het kader van de WIA. De werkgever heeft verzuimd de werknemer aan te zeggen dat hij de procedure ter beoordeling van de medische geschiktheid van de werknemer in gang ging zetten. De werknemer, die claimt zich derhalve onvoldoende te hebben kunnen inzetten voor werkhervatting, is echter door het UWV voldoende geïnformeerd over de aanstaande ontwikkelingen zodat hij niet zodanig in zijn belang is getroffen dat op grond daarvan het beroep gegrond geoordeeld zo moeten worden. Er is geen reden te twijfelen aan het door het UWV verstrekte oordeel over een mogelijk herstel van de werknemer. Aan de vereisten voor ontslag is voldaan en de werkgever heeft de werknemer voor zijn restcapaciteit herplaatst. Beroep ongegrond.