Datum uitspraak: 15-11-2007
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer is meer dan 2 jaar onafgebroken ziek, het UWV heeft verklaard dat herstel binnen een periode van 6 maanden na afloop van die 2 jaar redelijkerwijs niet is te verwachten, de werknemer is voor meer dan 35% arbeidsongeschikt verklaard en het UWV heeft een positieve beschikking gegeven op de WIA-aanvraag. Het ontslag voldoet aan de vereisten in artikel Q-2 lid 1 CAO-HBO en in artikel 20 lid 2 ZAHBO.  Ook heeft de werkgever diverse pogingen gedaan om de werknemer, zowel binnen als buiten de hogeschool, te reïntegreren. De Commissie concludeert dat er voor de werknemer geen reële herplaatsingsmogelijkheden zijn.Beroep ongegrond.