Datum uitspraak: 21-01-2008
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

103539/103540/103541/103542/103543/103544/103545/103546 De werknemers zijn werkzaam als instructeur voor het leerhotel van de hogeschool en bepleiten een hogere indeling omdat die meer passend zou zijn bij de functie. Om in aanmerking te komen voor een indeling als Instructeur Praktijkonderwijs 1 (schaal 9) dienen de werknemers te voldoen aan de indelingscriteria Coördinatie werkzaamheden en Onderwijsontwikkeling op niveau 1. De Commissie oordeelt dat de manager van het leerhotel eindverantwoordelijk is voor de afstemming van de diverse werkzaamheden binnen het leerhotel en dat hij daarin in eerste instantie wordt ondersteund door docenten. Werknemers zijn vooral een eerste aanspreekpunt voor de studenten en veeleer bezig met de coördinatie van de dagelijkse werkzaamheden bij meerdere praktijkonderdelen. Werknemers zijn ten aanzien van dit criterium op juiste gronden op niveau 2 ingedeeld. Ook voor wat betreft het indelingscriterium Onderwijsontwikkeling is een indeling op niveau 2 juist omdat de inbreng van werknemers ten aanzien van het verbeteren en vernieuwen van praktijkonderdelen van het onderwijs niet zodanig is dat kan worden gesproken van onderwijsvernieuwing als bedoeld op nveau 1.
Bezwaren ongegrond.