Datum uitspraak: 28-01-2008
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer is docent en heeft in de nieuwe onderwijsopzet tutor-taken gekregen die meer het karakter van onderwijsbegeleiding hebben dan van lesgeven. Werknemer en acht de tutor-werkzaamheden niet passend. Een eerder ontslag op dezelfde grond is door de Commissie niet proportioneel geoordeeld. In onderhavig beroep oordeelt de Commissie dat er geen aanleiding is om ten aanzien van de feiten (het zonder geldige reden weigeren van passend werk) en de kwalificatie daarvan (plichtsverzuim) tot een ander oordeel te komen dan in de vorige beroepsprocedure. Het is van belang dat de werknemer herhaaldelijk en hardnekkig weigert om de passende werkzaamheden te verrichten en dat alle eerdere waarschuwingen, waaronder het eerder verleende ontslag, hem niet tot een andere opstelling hebben kunnen bewegen. Gelet hierop is de maatregel proportioneel. Beroep ongegrond.