Datum uitspraak: 14-01-2008
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer heeft een e-mail verzonden aan zijn leidinggevende en aan zijn collega's met daarin kritiek op de leidinggevende en de beschuldiging dat zij zou discrimineren. Door niet eerst zijn kritiek aan de leidinggevende voor te leggen maar via de e-mail ook aan een groot aantal collega's te sturen heeft de werknemer de positie van de directeur binnen de hogeschool ter discussie gesteld en haar hiermee in een voor haar onwenselijke positie gebracht. De werknemer heeft plichtsverzuim gepleegd. De werknemer heeft niet eerder plichtsverzuim gepleegd en de directeur heeft, nadat zij na terugkeer van haar vakantie kennis had genomen van de e-mail van de werknemer, direct de schorsing met onmiddellijke ingang opgelegd. Hiermee heeft zij te voortvarend gereageerd en onvoldoende afstand van het conflict genomen voordat zij een beslissing nam. De Commissie oordeelt de opgelegde schorsing - die een duur had van bijna drie maanden - niet in proportie tot het gepleegde plichtsverzuim. Beroep gegrond.