Datum uitspraak: 28-03-2008
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De Commissie constateert dat de werkgever heeft voldaan aan de vereisten van art. 20 lid 2 ZAHBO. Ten aanzien van de vraag of er al dan niet reële herplaatsingsmogelijkheden zijn, overweegt de Commissie dat er wel sprake is geweest van enige miscommunicatie ten aanzien van het voortzetten van het reïntegratietraject, doch dat niet kan worden gezegd dat er zodanige tekortkomingen in de reïntegratieverplichtingen van de werkgever waren, dat het beroep om die reden gegrond zou moeten worden verklaard. De Commissie neemt daarbij in aanmerking dat de werknemer zelf heeft aangegeven in te zien dat een terugkeer bij de werkgever niet meer tot de mogelijkheden behoort.Beroep ongegrond.