Datum uitspraak: 21-02-2008
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Het ontslag gaat gepaard met de aanbieding van herplaatsing in de functie van adviseur schaal 10 met een betrekkingsomvang van 0,28 FTE.
De werkgever meent dat het beroep niet-ontvankelijk is omdat de werknemer zich niet verzet tegen het ontslag maar alleen tegen de herplaatsing. Echter, ontslag wegens blijvende arbeidsongeschiktheid kan slechts plaats hebben als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden zijn zodanig onlosmakelijk met het ontslag verbonden dat het mogelijk is om in beroep te gaan ook al richt het beroep zich niet tegen het ontslag op zich maar tegen de voorwaarden waaronder dit gebeurt.
Partijen hebben een deskundigenoordeel gevraagd over de vraag of de werkgever de werknemer redelijkerwijs heeft kunnen plaatsen in de functie van adviseur met salarisschaal 10 met een omvang van 0,28 FTE. De conclusie van het deskundigenoordeel is dat de door de werknemer geclaimde arbeid, namelijk de functie van adviseur in salarisschaal 12 met een omvang van 0,28 FTE passend is bij zijn krachten en bekwaamheden en dat de werkgever geen deugdelijke grond heeft voor het niet aanbieden van deze passende arbeid aan de werknemer. Beroep gegrond.