Datum uitspraak: 06-05-2008
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

In 2005 ontstonden problemen naar aanleiding van het onderwijs van klager aan enkele klassen. Er volgden gesprekken tussen klager en zijn leidinggevenden, een bemiddelingspoging en een medewerkster van een extern bureau heeft onderzoek verricht. Klager werd op een andere opleiding geplaatst en is per augustus 2007 vervroegd uitgetreden. Klager had in oktober 2005 een klacht bij zijn werkgever ingediend over het rapport van het externe bureau, maar hij heeft die klacht enkele dagen later weer ingetrokken. In oktober 2007 heeft hij opnieuw een klacht bij zijn (toen: voormalige) werkgever ingediend. De werkgever heeft die klacht niet-ontvankelijk verklaard. Vervolgens heeft klager de klacht bij de Commissie ingediend. Klager was op grond van de klachtenregeling niet meer klachtgerechtigd en hij heeft de termijn voor het indienen van een klacht ruimschoots overschreden. De Commissie oordeelt de klacht in vereenvoudigde behandeling kennelijk niet-ontvankelijk.
Klacht niet-ontvankelijk.

Trefwoorden: