Datum uitspraak: 31-12-2008
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

In het functiehuis is de functie van Beleidsmedewerker op vijf niveaus opgenomen. Indeling op een bepaald niveau vindt plaats aan de hand van vier criteria. Het staat vast dat de werknemer zijn werkzaamheden verricht ten behoeve van het Instituut voor Recht. De voor indeling op niveau 1 vereiste complexiteit en contingentie (in de zin van integraal beleid), alsmede de gevolgen van beleidsadviezen op het gebied van financiën, positionering en imago van de instelling als geheel of wezenlijke delen daarvan komen voor op het niveau van de instelling en incidenteel op faculteitsniveau, maar niet op instituutsniveau. De functie voldoet niet aan de omschrijving van Beleidsmedewerker 1 op de criteria "complexiteit beleidsvraagstukken" en "reikwijdte beleidsadvisering." Het verdient wel aanbeveling om een begrip als "coördinatie" uitvoeriger te beschrijven ten einde daarmee een eenduidige interpretatie te bewerkstelligen. Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: