Datum uitspraak: 06-10-2008
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Na onduidelijkheid over een toetsresultaat heeft de deelnemer een e-mail aan een docent verzonden met beledigende en bedreigende teksten. De deelnemer werd eerst geschorst en later verwijderd wegens ernstig wangedrag. Verweerder heeft het sturen van de e-mail, gelet op de bewoordingen en de bedreiging, in redelijkheid als ernstig wangedrag kunnen aanmerken. Van een bijna volwassen deelnemer mag worden verwacht dat hij zich van het versturen van een dergelijke e-mail onthoudt. De maatregel van verwijdering van de opleiding is proportioneel. Geen belangen geschaad door het niet volledig naleven van de procedurele voorschriften.
Klacht ongegrond. 

Trefwoorden: