Datum uitspraak: 23-04-2012
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De operationeel projectleider is belast met de ondersteuning van de organisatie van de uitvoering van een project. Daartoe behoren onder andere het inschrijven van deelnemers, het verzamelen van informatie, het boeken van locaties, en het coördineren van en overleggen van de tot een diplomering leidende gegevens. De operationeel projectleider fungeert daarbij als eerste aanspreekpunt. Ter zitting is gebleken dat de werkneemster door haar ervaring en anciënniteit ten opzichte van collega's met dezelfde functie een andere, zwaardere invulling van haar functie heeft gekregen. Het zwaardere functiebeeld dat hierdoor ontstaat dient er toe te leiden dat de beschrijving van de functie wordt aangepast. Daarom moet door de werkgever ook tot aanpassing van de scores op de kenmerken 3, 8 en 9 worden overgegaan. Bezwaar gegrond.

Trefwoorden: