Datum uitspraak: 01-12-2005
Nummer uitspraak: 05.096
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Discriminatie, niet zorgdragen voor veilig en kwalitatief onderwijsklimaat, schooladvies, bejegening; beleid inzake allochtone leerlingen en schoolverzuim; klacht gedeeltelijk gegrond, primair onderwijs.