Datum uitspraak: 31-12-2007
Nummer uitspraak: 07.099
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Gescheiden ouders, ongelijke behandeling, informatieplicht ex artikel 1:377c BW, uitvoering “protocol ouders” VOS/ABB, omgang met privacygevoelige gegevens, communicatie; klacht gedeeltelijk gegrond; primair onderwijs.