Datum uitspraak: 25-03-2008
Nummer uitspraak: Advies nr. 07.100
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Informatieverstrekking aan Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), informatievestrekking aan gescheiden ouders, overleg over leerlingen met partner van niet-gezaghebbende ouder, klachtbehandeling, rol medezeggenschapsraad in klachtbehandeling; klacht gedeeltelijk gegrond; primair onderwijs.