Datum uitspraak: 07-04-2008
Nummer uitspraak: Advies nr. 07.150
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Pesten, toepassing gedragsprotocol, onrechte meldingen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), melding bij leerplichtambtenaar, geen (volledig en correct) onderwijskundig rapport opgesteld bij verlaten van de school, leerkracht zegt tegen moeder dat ze professionele hulp nodig heeft, klachtenregeling niet goed toegankelijk, overhandiging verouderde en incorrecte klachtenregeling, klachtbehandeling, intimiderend optreden schoolbestuur; klacht gedeeltelijk gegrond; primair onderwijs.