Datum uitspraak: 28-04-2006
Nummer uitspraak: 05.153
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Directeur schept onjuist beeld in rapportage aan de Raad van Kinderbescherming, schoolbestuur gaat niet in op klacht tegen schooldirectie; klacht gedeeltelijk gegrond; primair onderwijs.