Datum uitspraak: 18-06-1999
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Onbehoorlijke klachtafhandeling door bevoegd gezag; klacht gegrond