Datum uitspraak: 06-12-1999
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Ouders van verschillende leerlingen van een openbare scholengemeenschap klagen over de wijze waarop het bevoegd gezag van deze school is omgegaan met de door hen aan de klachtencommissie gezonden brieven, die overeenkomstig de inhoud van de schoolgids per adres aan het bevoegd gezag zijn gezonden. Voorts klagen zij er over dat het bevoegd gezag hen niet heeft geïnformeerd over de aansluiting bij de LKC.