Datum uitspraak: 18-11-1999
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Onzorgvuldige en ontijdige klachtafhandeling door bevoegd gezag. Klacht deels gegrond, deels ongegrond.