Datum uitspraak: 11-11-1999
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Het bevoegd gezag van een openbare school voor voortgezet onderwijs klaagt er over dat een docent Frans in het schooljaar 1998-1999 een omgang met een leerlinge heeft gekozen, die buiten de grenzen valt van wat van een docent mag worden verwacht en die zou duiden op een verhouding met deze leerlinge.