Datum uitspraak: 24-01-2000
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Onvoldoende reactie bevoegd gezag en directie op vermeende mishandeling van leerling openbare basisschool. Klacht ongegrond. Doorzendplicht op grond van Abw? In casu niet aanwezig.