Datum uitspraak: 07-06-2017
Nummer uitspraak: 107649
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling volgt al zes jaar onderwijs op een reguliere basisschool. De school wil de leerling verwijderen omdat zij niet meer kan voorzien in diens ondersteuningsbehoefte. De ouders van de leerling zijn het daarmee niet eens en leggen de kwestie voor aan de Commissie.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
Een school is wettelijk verplicht om voor een leerling die extra ondersteuning nodig heeft een ontwikkelingsperspectief (opp) op te stellen. 
Volgens de school was de problematiek bij de leerling (onder andere ASS) al aanwezig sinds zijn start op de school. Maar het is niet gebleken dat er ontwikkelingsperspectieven zijn opgesteld om de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de ondersteuningsmogelijkheden van de school en die van het samenwerkingsverband in kaart te brengen. Daarnaast heeft de school onvoldoende onderbouwd dat het voor haar niet langer mogelijk was om de leerling adequaat te begeleiden en te ondersteunen. De school heeft onvoldoende concreet inzichtelijk gemaakt welke begeleiding de leerling is geboden, welke maatregelen zijn getroffen om de begeleiding bij te stellen, welke instanties zijn geconsulteerd en welke conclusies en beslissingen  de school op grond daarvan heeft genomen.