Datum uitspraak: 11-06-2008
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Onveilig schoolklimaat, onheuse bejegening door directeur, opvragen schooldossier door LKC ten behoeve van klachtbehandeling, inhoud pestprotocol, directeur treedt niet deëscalerend op, registratie ernstige incidenten, verslaglegging gesprekken met ouders en derden; klacht gedeeltelijk gegrond; speciaal onderwijs.

Trefwoorden: