Datum uitspraak: 20-04-2022
Nummer uitspraak: 2022025543
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De instandhouding van de school en het schoolgebouw zijn in het verleden overgedragen door de Parochie aan het bevoegd gezag. Daarbij is overeengekomen dat het bevoegd gezag het eigendom om niet zal terugleveren als minder dan 70 procent van het vloeroppervlak voor onderwijsdoeleinden wordt gebruikt.
Deze situatie doet zich al enig tijd voor en de Parochie verzoekt om de teruglevering. Het bevoegd gezag voldoet aan dit verzoek. De MR stelt dat hij hierin adviesrecht heeft, terwijl er volgens hem ook instemmingsrecht op de gevolgen van de teruglevering voor de ouders en leerlingen is.

Uitspraak van de Commissie
De Commissie oordeelt dat het verzoek van de MR in het adviesgeschil niet-ontvankelijk is en wijst de verzoeken in de instemmingsgeschillen af.

Toelichting
In het verleden is overeengekomen dat onder bepaalde omstandigheden het schoolgebouw zal worden teruggeleverd. Dat deze situatie vervolgens is ontstaan, betekent niet dat het bevoegd gezag een besluit in de zin van de Wms heeft genomen. Dit zou anders kunnen zijn als het bevoegd gezag de optredende omstandigheden zelf heeft veroorzaakt of in de hand heeft gewerkt. Maar daarvan is hier geen sprake. Bovendien is in deze omstandigheden van het geval geen sprake van een duurzame samenwerking met een andere instelling, omdat de Parochie niet als instelling in de zin van de Wms kan worden beschouwd.