Datum uitspraak: 18-09-2008
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Onveilig schoolklimaat, directeur onderneemt onvoldoende actie tegen het pestgedrag van een leerling, communicatie: informatie versus privacy, onvolledige leerlingdossiers; klacht gegrond; primair onderwijs.

Trefwoorden: