Datum uitspraak: 03-10-2008
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Communicatie, het door de school gehanteerde bevorderingssysteem heeft geleid tot een onredelijke uitkomst voor een leerling, school besluit tot bindend advies voor een door de leerling niet gewenst vakkenpakket (klacht gedeeltelijk gegrond); docente onderbouwt opmerking dat zij ondanks voldoende resultaten in het lopende schooljaar verwachtte, dat leerling in het volgend jaar niet meer dan een 4 voor scheikunde zou halen (klacht ongegrond); voortgezet onderwijs.