Datum uitspraak: 18-12-2008
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Onvoldoende begeleiding door school, onveilig schoolklimaat, medeleerling met syndroom van Down, communicatie, pestbeleid; klacht gedeeltelijk gegrond; primair onderwijs.

Trefwoorden: