Datum uitspraak: 22-05-2019
Nummer uitspraak: 108719 - 19.04
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Het bevoegd gezag benoemt een directeur. De MR geeft aan adviesrecht te hebben. Het bevoegd gezag erkent dat, maar stelt dat voor de MR een rol was weggelegd bij de opstelling van het profiel van de directeur en dat twee MR-leden deel uitmaakten van de benoemingsadviescommissie (BAC). Daarmee is volgens het bevoegd gezag voldoende invulling aan het adviesrecht van de MR gegeven. 

Uitspraak Commissie
Het bevoegd gezag heeft niet in redelijkheid tot zijn benoemingsbesluit kunnen komen; het besluit kan wel in stand blijven.

Toelichting
De wettelijke verplichting advies te vragen aan de MR over een voorgenomen benoeming van een directeur kan niet beperkt worden. De betrokkenheid van de MR bij de totstandkoming van het profiel van de te werven directeur en deelname van twee leden van de MR in de benoemingsadviescommissie is niet op één lijn te stellen met een juiste en volledige invulling van het wettelijk adviesrecht. Omdat het bevoegd gezag na de zitting en vóór de uitspraak van de Commissie alsnog aan de MR advies heeft gevraagd over de benoeming, en de MR daarop positief heeft geadviseerd, kan het benoemingsbesluit in stand blijven.

Trefwoorden: