Datum uitspraak: 07-08-2020
Nummer uitspraak: 109288
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Het bevoegd gezag wil een tweede dependance van de school starten. De MR is het hier niet mee eens en dient een adviesgeschil bij de Commissie in.

Uitspraak van de Commissie
Het verzoek van de MR is niet-ontvankelijk.

Toelichting
Nadat de MR advies heeft gegeven over het voornemen tot starten van de dependance, heeft het bevoegd gezag nog geen besluit genomen. Daarom is het verzoek te vroeg ingediend.
Op verzoek van partijen voegt de Commissie een overweging ten overvloede aan de uitspraak toe, die inhoudt dat bij de huidige stand van zaken het bevoegd gezag in redelijkheid tot een besluit tot starten van de dependance zou kunnen komen.