Datum uitspraak: 14-05-2018
Nummer uitspraak: 108079 - 18.06
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Tussen de conrector en het bevoegd gezag bestond er een verschil van inzicht. Zij zijn een mediationtraject ingegaan. In de mediation zijn zij overeengekomen dat het bevoegd gezag de conrector zal ontslaan. Na de mediation is het voorgenomen ontslag voorgelegd aan de MR. De MR heeft negatief geadviseerd omdat het advies in zijn ogen te laat is gevraagd en onvoldoende is onderbouwd. Het bevoegd gezag heeft besloten de conrector toch te ontslaan. Daarop heeft de MR een adviesgeschil voorgelegd aan de Commissie.

Uitspraak van de Commissie
Het bevoegd gezag heeft in redelijkheid tot zijn besluit kunnen komen. Het besluit de conrector te ontslaan kan in stand blijven.

Toelichting
Het ontslagbesluit is een effectuering van een overeenkomst die tussen de conrector en het bevoegd gezag in een mediationtraject gesloten is. Een belangrijk kenmerk van mediation is dat hierop geheimhouding rust. Door deze geheimhouding kon het bevoegd gezag niet eerder om advies vragen aan de MR. Ook is het voorgenomen ontslag, gezien deze geheimhoudingsplicht en de contractvrijheid van de conrector en het bevoegd gezag, voldoende gemotiveerd door aan te geven dat het ontslag voortvloeit uit de tijdens de mediation gesloten overeenkomst.

Trefwoorden: