Datum uitspraak: 13-03-2020
Nummer uitspraak: 109067
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Het bevoegd gezag stelt de directeur vrij van werkzaamheden en stelt een waarnemend directeur aan. De MR is van mening dat hij adviesrecht heeft over beide besluiten. Het bevoegd gezag vraagt wel advies over de aanstelling van de waarnemend directeur, maar niet over het vertrek van de directeur, omdat hij vrijwillig zou zijn vertrokken.

Uitspraak van de Commissie
Er is sprake van een adviesplichtig besluit. Het bevoegd gezag heeft niet in redelijkheid tot zijn besluit tot ontslag van de directeur kunnen komen. Het besluit kan wel in stand blijven.

Toelichting
Het bevoegd gezag heeft door de directeur vrij te stellen van werkzaamheden gezorgd voor een situatie die niet meer terug te draaien was en die uiteindelijk heeft geleid tot het vertrek van de directeur. Het bevoegd gezag heeft niet aannemelijk gemaakt dat de directeur zijn functie vrijwillig heeft opgegeven. Daarom is er sprake van een besluit tot ontheffing van de directeur uit zijn functie, waarover de MR adviesrecht heeft. Het bevoegd gezag heeft verzuimd de MR om advies te vragen. Omdat het ontslag niet meer teruggedraaid kan worden, kan het besluit in stand blijven.

Trefwoorden: