Datum uitspraak: 09-10-2017
Nummer uitspraak: 107800 - 17.08
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Het bevoegd gezag was van plan om de rector na een jaar voor onbepaalde tijd aan te stellen. Na een 360-graden feedback ontstond twijfel aan het functioneren van de rector. Daarop besloot het bevoegd gezag - in afwijking van het advies van de MR - de aanstelling met een jaar te verlengen. De MR legde daarover een adviesgeschil voor aan de Commissie.

Uitspraak van de Commissie
Het bevoegd gezag heeft bij het niet volgen van het advies van de MR bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid tot zijn besluit kunnen komen. Het bevoegd gezag hoeft de gevolgen van het besluit niet ongedaan te maken.

Toelichting
Gelet op de uitkomsten van de 360-graden feedback is het begrijpelijk dat de MR een negatief advies uitbracht. Uit het oogpunt van goed werkgeverschap is het ook begrijpelijk dat het bevoegd gezag de rector de kans wilde bieden om zijn functioneren te verbeteren. Bovendien heeft het bevoegd gezag zijn eerste optie, verlenging van de aanstelling voor onbepaalde tijd, al laten varen. De conclusie luidt dat het bevoegd gezag in redelijkheid tot zijn besluit heeft kunnen komen.

Trefwoorden: